Klaipėdos ligoninė

Naujoji Klaipėdos ligoninės dalis su lenktais langais.

Kuršių g. 2, Vilnius

Email: info@marx.lt
Phone: +370 5 2752616